Kết quả Vòng bảng

Thứ 6, ngày 10/12/2021
Thứ 5, ngày 09/12/2021
Thứ 4, ngày 08/12/2021
Thứ 5, ngày 25/11/2021
Thứ 4, ngày 24/11/2021
Thứ 5, ngày 04/11/2021
Thứ 4, ngày 03/11/2021
Thứ 5, ngày 21/10/2021
Thứ 4, ngày 20/10/2021
Thứ 3, ngày 19/10/2021
Thứ 5, ngày 30/09/2021
Thứ 4, ngày 29/09/2021
Thứ 3, ngày 28/09/2021
Thứ 5, ngày 16/09/2021
Thứ 4, ngày 15/09/2021
Thứ 3, ngày 14/09/2021

Kết quả Vòng Play-off

Thứ 5, ngày 26/08/2021
Thứ 4, ngày 25/08/2021
Thứ 5, ngày 19/08/2021
Thứ 4, ngày 18/08/2021

Kết quả Vòng loại 3

Thứ 4, ngày 11/08/2021
Thứ 5, ngày 05/08/2021
Thứ 4, ngày 04/08/2021

Kết quả Vòng loại 2

Thứ 5, ngày 29/07/2021
Thứ 4, ngày 28/07/2021
Thứ 3, ngày 27/07/2021
Thứ 5, ngày 22/07/2021
Thứ 4, ngày 21/07/2021
Thứ 3, ngày 20/07/2021

Kết quả Vòng loại 1

Thứ 5, ngày 15/07/2021
Thứ 4, ngày 14/07/2021
Thứ 3, ngày 13/07/2021
Thứ 5, ngày 08/07/2021
Thứ 4, ngày 07/07/2021
Thứ 3, ngày 06/07/2021