Kết quả Vòng 21

Thứ 4, ngày 19/01/2022

Kết quả Vòng 20

Thứ 3, ngày 11/01/2022
Thứ 2, ngày 10/01/2022
Chủ nhật, ngày 09/01/2022
Thứ 7, ngày 08/01/2022

Kết quả Vòng 19

Thứ 3, ngày 04/01/2022
Thứ 2, ngày 03/01/2022
Chủ nhật, ngày 02/01/2022
Thứ 6, ngày 31/12/2021

Kết quả Vòng 9 - đá bù và Vòng 21 đá sớm

Thứ 5, ngày 23/12/2021

Kết quả Vòng 4 - đá bù

Thứ 4, ngày 22/12/2021