4th Round

 • 05-02-2022
 • 03:00
  Manchester United vs Middlesbrough Manchester United
  ? - ?
  Manchester United vs Middlesbrough Middlesbrough
 • 19:30
  Chelsea vs Plymouth Chelsea
  ? - ?
  Chelsea vs Plymouth Plymouth
 • 19:30
  Kidderminster Harriers vs West Ham Kidderminster Harriers
  ? - ?
  Kidderminster Harriers vs West Ham West Ham
 • 22:00
  Crystal Palace vs Hartlepool Crystal Palace
  ? - ?
  Crystal Palace vs Hartlepool Hartlepool
 • 22:00
  Huddersfield vs Barnsley Huddersfield
  ? - ?
  Huddersfield vs Barnsley Barnsley
 • 22:00
  Peterborough vs QPR Peterborough
  ? - ?
  Peterborough vs QPR QPR
 • 22:00
  Southampton vs Coventry Southampton
  ? - ?
  Southampton vs Coventry Coventry
 • 22:00
  Everton vs Brentford Everton
  ? - ?
  Everton vs Brentford Brentford
 • 22:00
  Stoke City vs Wigan Stoke City
  ? - ?
  Stoke City vs Wigan Wigan
 • 22:00
  Manchester City vs Fulham Manchester City
  ? - ?
  Manchester City vs Fulham Fulham
 • 22:00
  Wolves vs Norwich Wolves
  ? - ?
  Wolves vs Norwich Norwich
 • 06-02-2022
 • 00:30
  Cambridge United vs Luton Cambridge United
  ? - ?
  Cambridge United vs Luton Luton
 • 03:00
  Tottenham vs Brighton Tottenham
  ? - ?
  Tottenham vs Brighton Brighton
 • 19:00
  Liverpool vs Cardiff Liverpool
  ? - ?
  Liverpool vs Cardiff Cardiff
 • 23:00
  Nottingham Forest vs Leicester Nottingham Forest
  ? - ?
  Nottingham Forest vs Leicester Leicester
 • 07-02-2022
 • 01:30
  Bournemouth vs Boreham Wood Bournemouth
  ? - ?
  Bournemouth vs Boreham Wood Boreham Wood

Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi